Попкорн і кіно!

Правила проведення акції
«Тиждень кіно з попкорном Funny Sheep»

1. Визнння термінів:
 
1.1. Акція – рекламна акція «Смакуй кіно з попкорном Funny Sheep», що організована Організаторами, в рамках якої при купівлі Товару, Учасник акції безкоштовно отримує Передплату.
 
1.2. Учасник акції – будь-яка фізична особа з необхідним об’ємом дієздатності згідно законодавства України, яка здійснила купівлю Товару. Виключення становлять співробітники, представники Організаторів та члени їх сімей.
 
1.3. Товар – означає продукція Партнера, а саме:
- Повітряні зерна кукурудзи у карамелі, 100г;
- Повітряні зерна кукурудзи у карамелі, 110г;
 
Придбати Товар Учасник акції може в торгових точках національних мереж, в яких реалізовується Товар Партнера.
 
1.4. Організатори – разом Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГОГО», код ЄДРПОУ 38347009, зареєстроване за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 В (окремо також – «Компанія») та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД АКТИВ», код ЄДРПОУ 39127304, зареєстроване за адресою: вул. Містечко, 48, с. Довжанка, Тернопільська обл., 47708 (окремо також – «Партнер»).
 
1.5. Передплата – послуга з надання доступу до перегляду Контенту на підставі SVOD на Сервісі megogo.net (з умовною назвою Передплата «Кіно+»), яка надається Учасникам Акції після введення Коду на Сервісі megogo.net терміном на 7 (сім) днів.
 
1.6. Картка – засіб, виготовлений Партнером з дотриманням всіх необхідних норм, технологій та стандартів, передбачених чинним законодавством України, розміщений всередині упаковок Товарів, що буде містити Код до Передплати.
 
1.7. Код - набір символів, який дозволяє Учаснику акції отримати доступ до перегляду ТВ-пакетів та/чи Контенту на Сервісі megogo.net.
 
1.8. Сервіс megogo.net – сукупність технічних (програмно-апаратних) засобів та інформації, яка відображається в певній текстовій, графічній або звуковій формах.
 
1.9. Контент – аудіовізуальні твори, фонограми, відеограми, виконання, що зафіксовані в фонограмах, відеограмах, музичні твори з текстом або без тексту, виконання яких зафіксовано в фонограмах, відеограмах, доступ до перегляду яких надається Учасникам акції на підставі SVOD.
 
1.10. ТВ-пакет – перелік Телеканалів, доступ до перегляду яких надається Учасникам акції на Сервісі megogo.net.
 
1.11. Телеканал – об’єднана єдиною творчою концепцією сукупність аудіовізуальних творів, яка має постійну назву, свій товарний знак/логотип.
 
1.12. Сервер – програмно-апаратний комплекс, який використовується з метою організації та технічного забезпечення Учасникам акції доступу до перегляду Контенту та/чи ТВ-пакетів.
 
1.13. SVOD («Subscription Video-on-Demand» - «надання відео за запитом по підписці») – надання доступу Учасникам акції до перегляду розширеного каталогу одиниць Контенту з будь-якого місця і в будь-який час за вибором Учасника акції.
 
2. Період дії Акції з 01 січня 2023 р. по 30 червня 2023 р. включно.
 
2.1. Період активації Кодів: з 01 січня 2023 р. по 30 червня 2023 р. включно.
 
3. Територія проведення Акції: територія України, за винятком тимчасово окупованих територій, а також територій, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), відповідно до переліку, затвердженого відповідно до чинного законодавства України. А саме торгові мережі, в яких реалізовується Товар Партнера.
 
4. Акція не є конкурсом, розіграшом, лотереєю або іншою заснованою на ризику азартною грою.
 
5. Права Учасника Акції:
 
5.1. Приймати участь в Акції на умовах, викладених в цих Правилах.
 
5.2. В разі змін умов Акції, ознайомитися з ними.
 
5.3. Діяти в наступній послідовності для прийняття участі в Акції та активації Передплати:
 
5.3.1. В період проведення Акції придбати Товар Партнера, який бере участь у Акції, відкривши упаковку знайти Код до передплати та активувати його в Сервісі megogo.net у розділі «Ввести Промокод».
 
5.3.2. Під час активації Коду необхідно вказати номер телефону у відповідному розділі на сайті megogo.net.
 
5.3.3. Один Учасник Акції може використати не більше трьох унікальних Кодів для їх активації у своєму обліковому записі протягом дії Акції у разі виконання дій, необхідних для прийняття участі в Акції.
 
6. Обов’язки Учасника Акції:
 
6.1. Ознайомитися з правилами Акції.
 
6.2. Приймати участь у Акції лише на умовах визначених в цих Правилах.
 
6.3. Дотримуватися правил та вимог, передбачених цими Правилами та Угодою Користувача щодо використання сервісу megogo.net.
 
6.4. Не створювати додаткових облікових записів на Сервісі megogo.net.
 
7. Права Організаторів Акції:
 
7.1. Організатори мають право змінювати Правила Акції без попереднього повідомлення про такі зміни Учасника акції.
 
7.2. Не допустити чи усунути Учасника акції до участі у Акції вразі здійснення останнім протиправних дій та/чи порушення умов даних Правил.
 
7.3. На власний розсуд, чи за вимогою органу державної влади України, вимагати від Учасника акції будь-яку інформацію та/або документи.
 
7.4. В разі виникнення будь-яких обставин, які перешкоджають проведенню Акції, наприклад, перебої в мережі Інтернет, Організатор вправі тимчасово призупинити чи повністю припинити проведення Акції.
 
7.5. Слідкувати за виконанням Учасником акції Правил проведення Акції.
 
7.6. На будь-якій стадії Акції відсторонити Учасника від участі в Акції, якщо у Організаторів є сумніви або підстави вважати таку особу порушником Правил Акції та / або Угоди користувача про використання Сервісу megogo.net.
 
8. Обов’язки Організатора Акції:
 
8.1. Провести Акцію у відповідності з даними Правилами.
 
9. Організатори не несуть відповідальність за:
 
9.1. невиконання (невчасне виконання) Учасниками акції обов’язків та умов, що передбачені даними Правилами;
 
9.2. правильність, точність та достовірність даних, контактної та іншої інформації, яку Учасник акції зазначить/зазначив при використанні Коду до Передплати на Сервісі megogo.net;
 
9.3. неотримання Учасником акції Передплати по причинам що не залежать від Організаторів.
 
10. Участь у Акції здійснюється на добровільній основі.
 
11. Приймаючи участь у Акції Учасник акції підтверджує, що повністю ознайомлений з Правилами та надає свою згоду на їхні умови, в тому числі, але не обмежуючись, на:
 
11.1. участь в рекламних інтерв’ю про участь в Акції, в тому числі для радіо, телебачення, інших засобів масової інформації, а також на здійснення Організатором та/або третіми особами за завданням Організатора фото- та відеозйомок Учасника акції та без будь-яких додаткових погоджень чи винагород на здійснення використання, з правом передачі третім особам, цих матеріалів (фото-/відеоматеріалів з Учасником акції) в засобах масової інформації, в тому числі в рекламних цілях;
 
11.2. на отримання від Організаторів або уповноважених ним осіб послуг у вигляді отримання SMS, e-mail повідомлень та розсилок, пов’язаних з проведенням Акції;
 
11.3. на здійснення Організаторами, а також їх уповноваженими особами збирання, обробки (у тому числі з застосуванням автоматизованих засобів), зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції персональних даних Учасника акції, з застосування необхідних засобів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.
 
12. Організатор не несе відповідальності за невиконання ним обов’язків, згідно даних Правил, в разі відізвання Учасником акції своєї згоди, яка передбачена п.11. Правил.
 
13. Коди, що надаються за цією Акцією, не підлягають передачі або відчуженню третім особам, не можуть бути замінені грошовим еквівалентом або використані в якості оплати товарів і послуг Організаторів. Учасник Акції не має права передавати або відчужувати Коди, отримані у зв'язку з участю в Акції.
 
14. Умови Акції не застосовуються разом з іншими акційними пропозиціями Організатора, за виключенням цінових Акцій, що проводяться у різних торгових національних мережах де реалізовується Товар Партнера.
 
15. Дані Правила розміщені на megogo.net/popkorn_i_kino та http://smartsnack.ua/ в період дії Акції.
 
16. Порядок проведення Акції, дані Правила, а також будь-яка інша діяльність пов’язана з Акцією регулюється законодавством України.
17. Дані Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції.
 
18. Остаточні рішення та/чи роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що виникають/можуть виникнути через неоднозначне тлумачення даних Правил, та/або питань, що не врегульовані даними Правилами, приймаються безпосередньо та виключно Організаторами Акції.
 
19. В разі виникнення питань в Учасника акції стосовно активації Коду на Сервісі megogo.net, він може задати їх за адресою support@megogo.net.
 
З усіх інших питань, що виникли в термін проведення Акції, в тому числі але не обмежуючись, стосовно отримання Коду він може задати їх за адресою office@smartsnack.ua.
Головний офіс
46027, м. Тернопіль, a/c 566
тел. (0352) 434392
office@smartsnack.ua


Департамент продажів
тел. (067) 354 04 40
dp@smartsnack.ua

Працюємо
Понеділок—П’ятниця:
9:00–18:00